आर्थिक साहायता

Spread the love

You can help us keep alive our cause of providing free legal aid to people with financially weaker backgrounds. If you wish to support us, please fill in the form below with relevant information and submit it.

आर्थिक अभाव वा पहूँचको कमीका कारण अन्याय सहेर बस्न वाध्य भई प्रताडनमा पर्नु भएकाहरुलाई निःशुल्क कानूनी सहायता दिने हाम्रो अभियानमा तपाईले पनि साथ दिन सक्नु हुनेछ । सोको लागि सहायताको प्रकृति र आफ्नो विवरण समेत राखी तल पोष्ट गर्नु होला ।